چشم انداز

یکی از 10 مشاور برتر خدمات فنی و مهندسی در کشور

 

بیانیه چشم انداز:

مرکز توسعه خودکفایی صنعتی قصد دارد در سال 1397 به عنوان نقطه اتکا اصلی ساخت داخل در صنعت ریلی قرار بگیرد. همچنین در بازار صنعت پتروشیمی و نفت بیش از پیش نفوذ کرده تا بتواند جزو 10 برند برتر در این حوزه باشد.

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus