ماموریت

کمک به سازمان­ها جهت طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات فنی مورد نیاز

بیانیه ماموریت:

مرکز توسعه خودکفایی صنعتی شریف، دانش فنی قطعات و تجهیزاتی که در حال حاضر از خارج کشور تامین می­شود و در صنایع داخلی ( ریلی، نفت، معدنی و ...) کاربرد زیادی دارد را تولید کرده وپس از ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط جهت تولید آن قطعه، بر روند تولید نظارت کرده و در نهایت گواهی کیفیت صادر می­نماید. مشتریان این مرکز معمولا صنایع بزرگ دولتی داخلی بوده که به دلیل منابع ارزی محدود یا شرایط تحریم یا ... قصد دارند که از ظرفیت صنایع داخلی جهت تامین تجهیزات مورد نیاز استفاده کنند اما توان فنی و یا زمان و منابع لازم جهت انجام این امر را ندارند. این مجموعه با استفاده از نخبگان صنعت و دانشگاه و حرکت در مرز علم، سعی می­کند ضمن کسب حداکثر ارزش برای دانشگاه صنعتی شریف، بتواند از طریق ظرفیت­سازی و قابلیت­سازی سازمان­ها، کمک شایانی به صنعت بنماید.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus