معرفی

این مرکز در سال 1389 در دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از نخبگان صنعت و دانشگاه شروع به کار نموده تا در راستای کمک به ارتقای توان داخلی در حوزه ساخت تجهیزات و قطعات اقدام نماید. عمده فعالیت ­های این مرکز پژوهشی، تدوین اسناد فنی ساخت قطعات و تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی می ­باشد. در این راستا پس از تهیه اسناد فنی تجهیز مورد نظر و ارزیابی پیمانکاران توانمند در حوزه ساخت، اسناد فنی را در اختیار پیمانکار قرار داده و تا اتمام فرآیند ساخت قطعه، بر روند انجام کار نظارت داشته و درنهایت گواهی کیفیت ساخت قطعه توسط این مرکز صادر می­ گردد. از جمله خدمات این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. 1- انجام امکان سنجی قطعات مورد نیاز شرکت بهره برداری اعم از تعمیر، ساخت یا جایگزینی و نیز ارتقای تکنولوژی
  2. 2- تدوین مشخصات فنی قطعات موجود جهت تولید داخل (TDP)
  3. 3- تدوین پیشنهادات قابل اجرا در زمینه ارتقاء تکنولوژی قطعات (TRD) 
  4. 4- تدوین اسناد فنی جایگزینی قطعات و تجهیزات موجود (RTD)
  5. 5- شناسائی و ارزیابی صلاحیت فنی و اجرائی پیمانکاران برای بندهای 2 و 3 
  6. 6- نظارت فنی بر مراحل اجرا و فرایند ساخت و کنترل کیفی پیمانکاران
  7. 7- عیب یابی و ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus