تدوین درخت محصول BOM

    این نرم­افزار کاملا بر اساس نیازهای این شرکت تدوین شده است که شامل اطلاعات درخت محصول کامل هر قطعه تا سطح تامین می­باشد. همچنین هر قطعه دارای شناسنامه­ای کامل اعم از Part NO،کد انبار، تامین کنندگان، اسناد فنی، تعداد در تجهیز بالا­تر می­باشد.

    این نرم­افزار قابلیت آن را خواهد تا داشت تا با نرم­افزار­های دیگر سازمان از جمله انبار، تدارکات، تعمیر و  نگه­داری و... Link گردیده و بتواند تبادل اطلاعات نماید. در واقع این نرم­افزار مانند پایگاه داده هوشمند     می­تواند دسترسی به اطلاعات را در مجموعه­های صنعتی تولیدی و خدماتی فراهم آورد.

    ازجمله مزایای آن می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

1.      امکان شناسایی کامل هر قطعه و تجهیز.

2.      امکان انجام سفارش­های دقیق و به موقع.

3.      آموزش پرسنل.

4.      تسریع و تسهیل در تبادل اطلاعات.

          5. امکان جستجو براساس مشخصات شناسنامه فنی و.......

 

 

   

 

 

  

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus